სიახლეები

ჩვენს შესახებ

შრომის უსაფრთხოების ცენტრის საქმიანობის მიზანია  ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოების  საერთაშორისო სისტემების დანერგვა, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან.

ცენტრის სერვისების ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს:

    » ორგანიზაციების საჭიროებებიდან გამომდინარე ტრენინგების ორგანიზება/ჩატარება

    » შრომის უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა

    » საექსპერტო და საკონსულტაციო მომსახურება

ცენტრი აერთიანებს გამოცდილ საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ექსპერტთა ჯგუფს, რომელთაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მიმართულებით.

განხორციელებული პროექტები