“შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის კონტროლს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფერო დაექვემდებარება

პარლამენტმა დაამტკიცა პროექტი, რომლის მიხედვით, “შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის კონტროლს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფერო დაექვემდებარება

▶️  პარლამენტმა მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო პაკეტს, რომლის მიხედვით, “შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე გავრცელდება.

▶️  “შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი ორგანული კანონის სტატუსს შეიძენს, როგორც ამას ახალი რედაქციის კონსტიტუცია ითხოვს და გავრცელდება შრომით უფლებებზეც.

▶️ ახალი კანონის მიხედვით, იზრდება შრომის ინსპექციის უფლებები. ინსპექციას უფლება ექნება შეტყობინებაზე რეაგირება მოახდინოს სასამართლოს თანხმობის გარეშე.