“შრომის უსაფრთხოების ცენტრის” და “ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის” ორგანიზებით, აკადემიაში მიმდინარეობს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული სწავლება

“შრომის უსაფრთხოების ცენტრის” და “ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის” ორგანიზებით, აკადემიაში მიმდინარეობს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული სწავლება.

“ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია” სრულად არის აღჭურვილი სწავლებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით.

➡️ პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 130 საათს

➡️ სწავლის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მონაწილეებს გადაეცემათ სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული სერტიფიკატი.