შრომის უსაფრთხოების აკრედიტირებული პროგრამა

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტირებული პროგრამის განხორციელება დროებით შეჩერებულია